Autor Wątek: Regulamin.  (Przeczytany 136 razy)

Marzec 21, 2015, 10:14:05
Przeczytany 136 razy

mixLoLmix

  • Administrator
  • Użytkownik

  • Offline
  • *****

  • 69
  • Reputacja
    +10/-0
    • Zobacz profil
Regulamin San Andreas Medical Center
 
I. Postanowienia ogólne.
1. Każdy pracownik szpitala należący do wyżej wymienionej jednostki jest zobowiązany do restrykcyjnego przestrzegania regulaminu.
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu zarząd szpitala będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje o których mowa w punkcie VIII.
3. Pracownik szpitala  zarówno będąc na służbie jak i poza nią powinien być wzorem dla graczy w  kwestiach zachowania, jak i szanowania oraz dbania o poprawność  ojczystego języka.
4. Swoim postępowaniem  powinien budzić szacunek i budować zaufanie wśród społeczności, nie  powinien więc być on karany na serwerze w związku z jego regulaminem.
5. Obowiązkiem każdego pracownika szpitala jest czynne uczestniczenie w życiu szpitala oraz stawianie się na zapowiedzianych szkoleniach.
6. Każdy  pracownik szpitala  zobowiązany jest do przegrania minimum 10 godzin tygodniowo.  Jeśli nie jest w stanie wyrobić normy to musi o tym napisać w temacie  nieobecności.
7. Każdy pracownik szpitala musi uzyskać poziom reputacji wynoszący 120 lub więcej.
8. Frakcja  ta to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz  dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak egoizm, prowokacje,  brak współpracy, brak pomocy itp.
9. W SAMC jako że jest to frakcja w której obowiązuje hierarchia wyszczególnionych jest 10 stopni służbowych z podziałem na:
-Zarząd frakcji:
. Dyrektor - stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej frakcją.
. Zastępca dyrektora - stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej frakcją.
-Zarząd szpitala:
. Dyrektor szpitala [dyr. szpit.]- stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej szpitalem.
. Zastępca dyrektora szpitala [z-ca dyr. szpit.]- stopień przeznaczony dla zastępcy osoby zarządzającej szpitalem.
-Kierownictwo szpitala:
. Ordynator
- Lekarze:
. Lekarz specjalista
. Lekarz ogólny
. Lekarz ratowniczy
- Pracownicy szpitala:
. Ratownik medyczny
. Pielęgniarz/ka - stopień przeznaczony wyłącznie dla osób, które uczestniczą w ASAMC
 
II. Obowiązki pracownika SAMC podczas pełnienia służby.
1. Poprzez pełnienie służby rozumie się dyżur w szpitalu, wyjazdy do akcji oraz na szkolenia, prace porządkowe wokół szpitala.
2. Podczas pełnienia służby pracownik szpitala jest zobowiązany nosić odpowiedni mundur, w zależności od czynności które wykonuje.
3. Zarówno z uniformem szpitalnym jak i wyjazdowym należy obchodzić się z szacunkiem,  niedozwolone są zachowania mające na celu utratę dobrej reputacji, czy  też plamiące dobre imię jednostki jak chodzenie stylem, w którym  znajdują się ludzie w stanie upojenia alkoholowego.
4. Podczas pełnienia służby należy zachowywać szczególnie wysoką kulturę osobistą i być wzorem dla graczy pod każdym kątem.
5. Podczas pełnienia służby należy odpowiadać na wszystkie wezwania wedle ustalonych schematów.
6. Podczas pełnienia służby należy jednocześnie znajdować się na komunikatorze głosowym Mumble, na kanale służb medycznych
7. Podczas pełnienia służby należy się bezwzględnie podporządkowywać rozkazom przełożonych.
 
III. Czynności zabronione pracownika SAMC podczas pełnienia służby.
1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyjawiania informacji poufnych osobom postronnym typu: hasło do kanału Mumble, działów na forum.
2. Kategorycznie zabronione jest nadużywanie swoich praw i możliwości celem uzyskania przewagi nad zwykłymi graczami.
3. Podczas  pełnienia służby zakazuje się załatwiania spraw prywatnych, udziału w eventach, czy też wykonywania czynności niezwiązanych z SAMC.
4. Wszelkie spory należy załatwiać indywidualnie po akcjach, lub z przełożonym w  szpitalu, bezwzględny zakaz kłótni, sprzeczek, czy też poprawiania  kogoś przy działaniach ratowniczych/hospitalizacyjnych.
5. Zabrania się spożywania podczas służby alkoholu, narkotyków, czy też innych używek.
6. Zabrania  się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w uniformie, które zhańbią honor frakcji typu: pijaństwo, wyzwiska w kierunku innych graczy, etc.
7. Obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu lub pojazdów, jeżeli pracownik nie odbył odpowiednich szkoleń i kursów.
8. Kategorycznie zabrania się przerywania korespondencji radiowej. Należy pamiętać iż ma ona najwyższy priorytet.
9. Zakazuje  się działania na własną rękę podczas akcji bez otrzymania rozkazów od  dowódcy, oraz kategorycznie zabronione jest sprzeciwianie się tym rozkazom.
10. Zabrania się składania podań do innych frakcji oraz posiadania etatu w innych stałych pracach, dołączenie do pracy w urzędzie wiąże się z wydaleniem z frakcji.
 
IV. Zasady korzystania z pojazdów dostępnych w jednostce.
1. Do kierowania pojazdami SAMC upoważnieni są tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
2. Za każdy wóz odpowiedzialny jest kierowca wraz z dowodzącym.
3. Wyjazd ze szpitala jakimkolwiek wozem musi być zgłoszony drogą korespondencji dyspozytorowi.
4. Każdy wóz należy używać zgodnie z przeznaczeniem, zabronione jest wykorzystywanie go do celów prywatnych.
5. Wyjeżdżając ze szpitala należy pamiętać o zamknięciu bramy, to samo dotyczy powrotu.
6. Pojazdy  frakcji SAMC są dobrem wspólnym i należy o nie dbać ze szczególnością.  Przed wstawieniem wozu na parking ma on posiadać pełną gotowość bojową,  tj. pół zbiornika paliwa i ma być w  całości naprawiony.
7. Każdy wóz ma przypisane swoje miejsce na parkingu na które zawsze po powrocie musi trafić.
8. Niedopuszczalne  jest porzucanie wozów gdziekolwiek lub wrzucanie ich do wody, kierowcy,  którzy będą uskuteczniali takie metody będą mieli cofane kursy i  uprawnienia, a w przypadku braku poprawy dyscyplinarnie zwalniani z SAMC.
9. Zabronione jest przewożenie osób cywilnych pojazdami jednostki.
10. Zabronione jest przemalowywanie wozów na jakikolwiek inny odcień lub kolor.
11.  Pielęgniarze ASAMC mają kategoryczny zakaz korzystania z pojazdów bez zgody i wiedzy zarządu frakcji.
 
V. Kursy i szkolenia.
1. Każdy pracownik SAMC ma prawo podejść do zapowiedzianego kursu lub szkolenia jeśli spełnia jego wymogi, które są opisane poniżej.
2. Gracz może otrzymać cofnięcie kursu o czym mowa jest w punkcie VIII.
3. Wymagania do poszczególnych kursów:
3.1 Kurs pielęgniarzy ASAMC:
- Przejście procesu rekrutacyjnego na forum z wynikiem pozytywnym.
3.2 Kurs dowódców SAMC:
- Stopień co najmniej lekarza ogólnego;
- Staż minimalny w SAMC 1 miesiąc;
- Poprawne sprawowanie się;
- Posiadanie kursów numer 3, 4, 5, 10, 13, 14 + 1 dowolne dodatkowe.
3.3 Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:
- Brak dodatkowych wymagań.
3.4 Kurs dla kierowców Kat. B:
- Posiadanie prawa jazdy Kat. B na serwerze.
- Nieduża ilość zabieranych praw jazdy.
- Dobre łącze internetowe, brak lagów.
3.5 Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego:
- Posiadanie kursów numer 3, 13 i 14.
3.6 Szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego:
- Posiadanie kursów numer 3, 11 i 12.
3.7 Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego:
- Posiadanie kursów numer 3 i 5.
3.8 Szkolenie z zakresu działań przy podtopieniach i powodziach:
- Posiadanie kursu numer 10.
3.9 Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego:
- Posiadanie kursu numer 3 i 10.
3.10 Szkolenie z zakresu przyjmowania śmigłowców ratowniczych:
- Posiadanie kursu numer 10.
3.11 Kurs pilotażu śmigłowców ratowniczych:
- Posiadanie ważnej licencji H1 na serwerze;
- Posiadanie kursu numer 3, 4, 5, 13.
3.12 Szkolenie z zakresu koordynacji i kooperacji przy zdarzeniach o charakterze masowym:
- Staż minimum 1 miesiąc;
- Posiadanie kursów numer 4, 5 i 10.
3.13 Kurs na instruktora - wykładowcę:
- Staż minimum 1 miesiąc;
- Nienaganny przebieg służby;
- Posiadanie kursów 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 + te z których kandydat chce być wykładowcą.
3.14 Kurs na egzaminatora:
- Staż minimum 2 miesiące;
- Nienaganny przebieg służby;
- Posiadanie wszystkich kursów.
4. Uprawnienia które dają poszczególne kursy:
4.1 Kurs pielęgniarzy ASAMC:
- Uczestnictwo w akcjach ratowniczych
- Bycie pełnoprawnym pracownikiem SAMC.
4.2 Kurs dowódców SAMC:
- Dowodzenie podczas akcji ratowniczych
- Wydawanie poleceń w koszarach poszczególnym osobom niższego szczebla dot. prac porządkowych.
4.3 Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:
- Prowadzenie działań medycznych na miejscu zdarzenia, koordynacja nimi.
4.4 Kurs dla kierowców Kat. B:
- Prowadzenie wozów Kat. B - operacyjnych, oraz karetki.
4.5 Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego:
- Prowadzenie oraz koordynacja działań z w/w zakresu.
4.6 Szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego:
- Prowadzenenie i koordynacja działań z w/w zakresu.
4.7 Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego:
- Prowadzenie oraz koordynacja działań z w/w zakresu;
- Dołączenie do sekcji rat. wodnego, której celem jest wyławianie zatopionych pojazdów;
- Możliwość zostania dowódcą w/w sekcji.
4.8 Szkolenie z zakresu działań przy podtopieniach i powodziach:
- Prowadzenie oraz koordynacja działań z w/w zakresu.
4.9 Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego:
- Prowadzenie oraz koordynacja działań z w/w zakresu.
4.10 Szkolenie z zakresu przyjmowania śmigłowców ratowniczych:
- Prowadzenie oraz koordynacja działań z w/w zakresu.
4.11 Kurs pilotażu śmigłowców ratowniczych:
- Możliwość pilotowania śmigłowca ratowniczego R13.
4.12 Szkolenie z zakresu koordynacji i kooperacji przy zdarzeniach o charakterze masowym:
- Prowadzenie korespondencji z innymi służbami;
- Koordynacja działań SAMC.
4.13 Kurs na instruktora - wykładowcę:
- Przeprowadzanie szkoleń z wyznaczonych tematów.
4.14 Kurs na egzaminatora:
- Przeprowadzanie egzaminów z wyznaczonych tematów.
 
VI. Korzystanie ze środków komunikacji.
1. Każdy pracownik SAMC ma do swojej dyspozycji 2 środki komunikacyjne - krótkofalówkę i komunikator głosowy Mumble.
2. Krótkofalówka nadaje na 2 częstotliwościach - frakcyjnej(y) i służbowej(u).
3. Regulamin  nie reguluje treści pisanych na czacie frakcyjnym. Czat służbowy  natomiast służy tylko i wyłącznie do porozumiewania się z innymi  służbami w celach operacyjnych.
4. Oprócz  zasad zapisanych w tym regulaminie obowiązują tam zasady takie jak na  całym serwerze (dot. flood'u, spamu czy wulgaryzmów).
5. Na czacie frakcyjnym zabrania się pisania ogłoszeń o jakiejkolwiek treści niezwiązanej z ratownictwem medycznym
6. Na  komunikatorze głosowym Mumble na kanale SAMC zabrania się rozmów  podczas wyjazdów do akcji, wtedy to komunikator służy do korespondencji /  ustaleń na miejscu zdarzenia.
7. Podczas pełnienia służby pracownik SAMC jest zobowiązany do obecności na wszystkich możliwych środkach komunikacji.
 
VII.Wypłaty w SAMC:
1. Do wypłaty pieniędzy za pełnienie czynnej służby w szpitalu mają prawo tylko pracownicy San Andreas Medical Center.
2. Każdy pracownik musi wejść w marker rozpoczęcia/zakończenia służby aby automatycznie otrzymywać wynagrodzenie.
3. Z każdym początkiem, przerwą lub końcem służby pracownik jest zobowiązany do wpisania odpowiedniej informacji na czacie frakcyjnym. Przykładowe rozpoczęcie/zakończenie pracy:
 
Dyrektor szpitala Pawlo613 rozpoczyna pracę.
Dyrektor szpitala Pawlo613 zakańcza pracę.
 
4. Będąc na służbie, maksymalnym czasem w którym możemy mieć tzw. "AFK" (away from keyboard) jest 5 minut, dotyczy ono tylko pobytu podczas akcji, bycia poza szpitalem. W przypadku przebywania w szpitalu zakańczamy pracę na czas AFK.
 
Uwaga! Ważne punkt 4 jest bardzo ważny, gdyż będzie to weryfikowane w logach serwerowych.
 
5. Wyrywkowo będziemy sprawdzać na podstawie logów serwerowych każdego z pracowników.  Próby nabijania sobie godzin będąc AFK będą traktowane jak normalne, serwerowe  oszustwa i będą bardzo surowo karane.
6. Co obejmuje pełnienie służby w SAMC:
- dyżur w szpitalu na dyżurce;
- dyżur w szpitalu na oddziałach;
- wyjazd do pacjentów z własnej inicjatywy;
- wyjazd do wezwań zgłoszonych telefonicznie;
- wyjazd do zgłoszeń z dyspozycji policji/straży pożarnej;
- szkolenia i ćwiczenia na terenie szpitala;
- szkolenia i ćwiczenia poza terenem szpitala;
- działania poza obszarem szpitala w ramach działalności SAMC.
7. Dzięki skryptowi wypłata jest naliczana co około 2 minuty. W przypadku crasha pieniądze nie zostają utracone, i przy rozpoczęciu służby i dokończeniu godziny automatycznie nalicza wam wypłatę.
8. Kwoty przysługujące pracownikom, podane jako stawki godzinowe:
Pielęgniarz/ka - 500 eu
Ratownik medyczny - 800 eu
Lekarz ratunkowy- 900 eu
Lekarz ogólny - 1000 eu
Lekarz - specjalista - 1100 eu
Ordynator - 1200 eu
Zastępca Dyrektora - 1300 eu
Dyrektor - 1300 eu
 
9. W przypadku pytań i wątpliwości proszę je niezwłocznie kierować do nas, w dowolnej formie.
 
VIII. System karania.
1. Na pracowników mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum.
2. Niezależnie czy osoba pełniącą funkcję w SAMC jest na służbie, czy poza nią musi przestrzegać tego regulaminu.
3. Pracownicy  mogą być również karani za czyny nie wymienione w tym regulaminie,  jeśli zarząd szpitala stwierdzi, że były one niestosowne.
4. Zarząd frakcji nakłada kary po wcześniejszych ustaleniach, według wagi dokonanego niedozwolonego czynu.
5. Za niestosowanie się do regulaminu pracownika SAMC może  zostać nałożonych 6 rodzajów kar:
- rozmowa dyscyplinarna
- ostrzeżenie
- cofnięcie uprawnień / kursu
- zawieszenie
- degradacja
- zwolnienie dyscyplinarne.
6. Rozmowa dyscyplinarna to najmniejszy wymiar kary i nie wiąże się z żadnymi większymi konsekwencjami.
7. Nałożenie  ostrzeżenia skutkują zapisaniem faktu w kartotekach gracza wraz z  zapisanym powodem. Dwa ostrzeżenia wiążą się z zawieszeniem gracza na  okres tygodnia. 3 ostrzeżenia skutkują wydaleniem dyscyplinarnym.  Ostrzeżenie ulega dezaktywacji po okresie 1 miesiąca od jego nadania.
8. Cofnięcie  uprawnienia lub kursu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu z  danego zakresu po raz kolejny i braku możliwości wykonywania działań z  danego kursu przez okres czasu, w którym gracz nie posiada uprawnienia.
9. Zawieszenie  wiąże się z utratą praw i czasowym usunięciem z jednostki. Każde  zawieszenie będzie indywidualnie określane na jaki okres czasu.
10. Degradacja na niższy stopień wiąże się z zapisaniem faktu w kartotekach i dodania gracza do listy ściśle obserwowanych.
11. Zwolnienie  dyscyplinarne z jednostki wiąże się z zebraniem odpowiedniej ilości  ostrzeżeń lub nagminnym łamaniem regulaminu. Każde zwolnienie  indywidualnie będzie określane czy jest z możliwością powrotu do frakcji  czy też nie.    
12. Odejście z frakcji nie oznacza że można do niej powrócić. Od tego zależą warunki w których osoba odeszła i z jakiego powodu.  

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
wojownicyburzy ania2018 mceasy naszegry legendarylions